dikiy-donald.ru

Про інформаційне забезпечення управління школою-наказ
 
 
      В начало Новости Давление О сайте      
 
 
 
Навигация
 • Гипертония
 • Терапия
 • ЛФК
 • Радикулит
 • Сколеоз
 • Флеболог
 • Мануальная терапия
 • Омоложение
 •  

  Новое:
  13.08.2015 Терапия при гипертонический макроангиопатии нижней конечности

  18.08.2015 Шестислойный пилинг

  03.09.2015 Увеличение и домашних условиях груди

   

  Ссылки по теме
  Пауэрлифтинг в мегионе
  Видео уроки массажа для подтяжки овала лица в домашних условиях
  Эссенциале форте н при противогрибковые терапии
  Ограничения по физической нагрузке при близорукости
   

   
  Про інформаційне забезпечення управління школою-наказ
       
       
   

  ІнформацІЙНЕ забезпечення управлІННЯ школою

  «Право»

  2. Адміністративне та фінансове право.

   

  Охотнікова О. М.

  Київський національний економічний університет

  кандидат юридичних наук, доцент кафедри

  конституційного та адміністративного права

   

  Інформаційне забезпечення державного управління в Україні – на шляху інноваційних перетворень

   

   

  Сьогодні в усьому світі відбувається інформаційно-технологічна революція. Серед основних тенденцій розвитку суспільства на сучасному етапі слід відзначити процес глобалізації щодо  інформатизації практично всіх сфер діяльності. При цьому особливо важливим є запровадження інформаційного забезпечення  в державному управлінні, і, зокрема, розробка та впровадження наукового підходу до нього. Постає необхідність системного вивчення та вирішення проблем, за допомогою впровадження сучасних методологій, розробки механізму взаємодії держави та науковців, формування умов для забезпечення функціонування наукових установ при виконанні державних програм та апробації і впровадженні інформаційних розробок.

  Відповідно до Закону України «Про Концепцію Національної програми інформатизації»[1] інформатизація стратегічних напрямів розвитку державності досягається шляхом створення і розвитку інформаційно-аналітичних, обчислювальних та автоматизованих систем, центрів і мереж, які забезпечують роботу органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Особливість завдання цього напряму полягає в його складності та пов'язана з необхідністю оброблення великого обсягу різноманітної інформації, що надходить із значної кількості джерел, а також із високими вимогами до швидкості і форми її надання, достовірності, актуальності та безпеки.

  Деякі вчені пропонують розробити типову структуру інформаційно-аналітичних центрів органів державної влади і місцевого самоврядування, формування яких дасть їм можливість повно і оперативно аналізувати та оцінювати ситуацію в усіх сферах і галузях діяльності суспільства. З цією метою необхідно здійснити інтеграцію існуючих інформаційних систем органів державної влади і органів місцевого самоврядування та інформаційних ресурсів, тобто створити єдину інформаційно-телекомунікаційну систему збору, обробки та передачі даних, необхідних для прийняття стратегічно важливих управлінських рішень особливо у сфері економіки, внутрішньої та зовнішньої політики. Щодо управління  правоохоронною діяльністю, то якісно нова організація специфічних режимів зберігання та обробки інформації, зв'язок з міжнародними правоохоронними структурами забезпечать реалізацію активної, наступальної стратегії в боротьбі з правопорушеннями, корупцією, організованою злочинністю, застосування нових інформаційних технологій у розкритті злочинів.

  Не зважаючи на те, що темпи розвитку інформаційних технологій в Україні через низку соціально-економічних проблем ще відстають від потреб сьогодення, підсумки минулого року свідчать про справжній прорив нашої держави в світовий інформаційний простір, а саме, державна підтримка дозволяє  створити інтегровану інформаційно-технічну систему органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

  Отже, розвиток взаємовідносин у галузі державного управління необхідно, на наш погляд, розглядати в єдиному цілому: «держава – наука – інформатизація – державне управління».

  Такий підхід є  не просто необхідним, а конче потрібним  для підвищення ефективності державного управління, а саме, предметного аналізу широкого спектру інформатизаційних процесів під час прийняття та реалізації управлінських рішень.

  Якщо проаналізувати процес інформатизації державного управління в країнах ЄС, то можна зазначити, що  в багатьох з них цей процес впроваджується в діяльність державного сектора зростаючими темпами.

  Прикладом інтенсивного використання інформатизаційних  технологій в сфері державної діяльності є Франція. За рівнем впровадження інформатизаційно-аналітичного забезпечення  в державних установах поряд із Францією провідні позиції займає Німеччина. У Великобританії політика уряду спрямована на те, щоб не тільки органи центральної влади, а й і місцеві органи самоврядування і державного сектору в широкому сенсі, включаючи позавідомчі структури, громадські організації, і навіть Національна служба охорони здоров’я, рухались у напрямку інтенсивного впровадження інформаційних технологій.

  На шляху широкого розповсюдження в Україні інформаційного забезпечення управління стоять суттєві завдання, виконання яких можливе тільки за допомогою держави. Тому ми вважаємо, що для вирішення проблем інформатизації державного управління в Україні необхідно здійснити декілька комплексних заходів, таких як: втілення загальнодержавної політики у сфері інформатизації управління, яка повинна бути спрямована на створення системи інформаційних ресурсів органів державної влади, що відповідала б державним інтересам і була б здатною забезпечити управлінські процеси. При цьому потрібно врахувати, що державна політика інформатизації, встановлена законами України «Про Національну програму інформатизації»[2], «Про Концепцію Національної програми інформатизації»[1], і  формується в державі як складова частина її соціально-економічної політики в цілому,  спрямовується на раціональне використання промислового та науково-технічного потенціалу, матеріально-технічних і фінансових ресурсів для створення сучасної інформаційної інфраструктури в інтересах вирішення комплексу поточних та перспективних завдань розвитку України.

  При цьому заслуговує уваги робота відомих в Україні вчених «Розробка та впровадження національної системи управління проектами соціально-економічного розвитку України в сферах державного управління, освіти і виробництва», висунутої на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки, в якій використаний кращий світовий досвід та запропоновані нові системи управління.

  Отже, одним із головних напрямів державного управління, ми вважаємо, є розгляд його як процесу переробки інформації, при цьому, використовуючи проекти для  створення новітніх  систем управління за допомогою принципу декомпозиції і з залученням методологічного та організаційного підходів.

  Таким чином, саме науковий підхід щодо інформатизації є дійсно підвалиною швидкого та успішного розвитку державного управління в Україні.

   

  1.     Закон України  «Про Концепцію Національної програми інформатизації» // Відомості Верховної Ради України. – 1998.№ 27-28. – Ст. 182.

  2.     Закон України «Про Національну програму інформатизації» // Відомості Верховної Ради України. – 1998.№ 27-28. – Ст. 181.

  Источник: http://www.rusnauka.com/18_NiIN_2007/Pravo/22868.d...

   
       

   
   
   
   
       
    © 2014 dikiy-donald.ru - Про інформаційне забезпечення управління школою-наказ