dikiy-donald.ru

Настой полыни горькой на водке против рака поджелудочной железы
 
 
      В начало Новости Флеболог О сайте      
 
 
 
Навигация
 • Гипертония
 • Терапия
 • ЛФК
 • Радикулит
 • Сколеоз
 • Флеболог
 • Мануальная терапия
 • Омоложение
 •  

  Новое:
  09.10.2015 Клиники москвы проводящие операции по удалению грыж на позвоночнике

  18.10.2015 Хто заснував першу запорізьку січ

  06.10.2015 Эффективный крем от морщин для кожи вокруг глаз

   

  Ссылки по теме
  Работа клапаны сердца
  При пониженной кислотности желудка препарат из подорожника
  Появление желчи в желудке причины
  Текст ораторского выступления на тему курения
   

   
  Настой полыни горькой на водке против рака поджелудочной железы
       
       
   

  Народные средства, рецепты народной медицины: рак желудка

  МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

  НАКАЗ
  Міністра оборони України

  10.04.2009  № 170

  Зареєстровано в Міністерстві
  юстиції України
  19 травня 2009 р.
  за № 438/16454

  Про затвердження Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України

  {Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони
  № 181 від 19.03.2013
  № 657 від 26.09.2013
  № 5 від 08.01.2014
  № 782 від 03.11.2014}

  Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (із змінами і доповненнями) та Указу Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153 "Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України" НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Інструкцію про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, що додається.

  2. Накази Міністра оборони України від 16 липня 2002 року № 237 "Про затвердження Інструкції про організацію виконання Положення про проходження військової служби особами офіцерського складу, прапорщиками (мічманами) Збройних Сил України" (із змінами), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 9 серпня 2002 року за № 647/6935, від 30 вересня 2002 року № 322 "Про затвердження Інструкції про організацію виконання вимог Положення про проходження військової служби солдатами (матросами), сержантами і старшинами Збройних Сил України" (із змінами), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 жовтня 2002 року за № 839/7127, визнати такими, що втратили чинність.

  3. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

  4. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

  Міністр оборони України

  Ю.І. Єхануров


  ЗАТВЕРДЖЕНО
  Наказ Міністра
  оборони України
  10.04.2009  № 170

  Зареєстровано в Міністерстві
  юстиції України
  19 травня 2009 р.
  за № 438/16454

  ІНСТРУКЦІЯ
  про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України

  I. Загальні положення

  1.1. Інструкція про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України (далі - Інструкція) визначає механізм реалізації та порядок організації у Збройних Силах України виконання вимог Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України (далі - Положення), затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153.

  1.2. Застосування вимог Положення до громадян України здійснюється рішенням посадових осіб, яким надано таке право Положенням.

  У разі тимчасової відсутності зазначених посадових осіб рішення з питань проходження військової служби приймається особами, на яких відповідно до письмового наказу покладене тимчасове виконання обов'язків за цими посадами.

  1.3. Громадяни України, які виконують військовий обов'язок під час проходження військової служби, є військовослужбовцями Збройних Сил України. Статус військовослужбовця підтверджується такими документами, що посвідчують особу:

  посвідченнями офіцерів і генералів - особи офіцерського складу Збройних Сил України;

  посвідченнями прапорщиків (мічманів) - особи сержантського і старшинського складу з військовим званням прапорщика (мічмана) і старшого прапорщика (старшого мічмана);

  {Пункт 1.3 розділу I доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

  військовими квитками рядового, сержантського і старшинського складу - військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом (за винятком прапорщиків (мічманів), старших прапорщиків (старших мічманів)) та строкової військової служби, а також курсанти військових навчальних закладів.

  {Абзац четвертий пункту 1.3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

  1.4. Загальний строк військової служби військовослужбовця зараховується громадянам України до їх стажу роботи та встановлюється з урахуванням випадків, передбачених пунктами 143, 195, 209 Положення.

  До загального строку військової служби не зараховується час відбування військовослужбовцем арешту та строк самовільного залишення військової частини або місця служби на строк понад десять діб, який визначається згідно з наказом посадової особи про вибуття військовослужбовця до місця відбування арешту і про його прибуття, а також про термін самовільного залишення ним військової частини чи місця служби. Витяги із цих наказів залучаються до особових справ військовослужбовців та є підставою для внесення відповідних записів до послужного списку облікових документів військовослужбовців.

  1.5. Для встановлення, зміни або припинення правових відносин з громадянами України, які реалізуються наказами посадових осіб по особовому складу, в органах військового управління, з'єднаннях, військових частинах, установах, організаціях, вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів (далі - військові частини), оформляються:

  1) Подання (додаток 1), рішення комісій, утворених і діючих відповідно до законодавчих актів і актів Міністерства оборони України, Резерв кандидатів для просування по службі (додаток 2), План переміщення військовослужбовців на посади - на всіх військовослужбовців, крім тих, які проходять строкову військову службу, щодо призначення на посади, переміщення, звільнення з військової служби, залишення на військовій службі понад граничний вік, направлення у складі військових підрозділів для участі у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки як національний контингент, як національний персонал, що не входить до складу національного контингенту, до багатонаціональних органів військового управління, до закордонних дипломатичних установ України й інших міжнародних організацій, для проходження служби до інших утворених відповідно до законів України військових формувань з виключенням зі списків особового складу Збройних Сил України, а також щодо відрядження до Верховної Ради України, місцевих рад депутатів, державних органів, установ та організацій із залишенням на військовій службі.

  {Підпункт 1 пункту 1.5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

  2) Подання до присвоєння чергового військового звання (додаток 3):

  на присвоєння особам сержантського і старшинського складу військового звання старшого прапорщика достроково, а також первинного офіцерського звання та поновлення у військовому званні;

  на присвоєння офіцерам військових звань вищого офіцерського складу та військового звання полковник, чергових військових звань офіцерського складу достроково, а також поновлення у військовому званні.

  3) Списки військовослужбовців, які подаються до присвоєння чергових військових звань (додаток 4):

  на присвоєння особам сержантського і старшинського складу військових звань до старшого прапорщика включно;

  на присвоєння офіцерам військових звань молодшого і старшого офіцерського складу (крім військового звання полковник).

  4) Клопотання посадових осіб у вигляді відповідного рапорту (списку) - на військовослужбовців щодо зарахування кандидатами та направлення на навчання чи підготовку до навчальних закладів, укладення з ними контрактів чи продовження строків їх дії, продовження строків перебування на посадах осіб офіцерського складу, крім того, на військовослужбовців строкової військової служби щодо призначення на посади, переміщення, звільнення з військової служби та присвоєння їм військових звань.

  {Підпункт 4 пункту 1.5 розділу I в редакції Наказу Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

  II. Військова служба за контрактом

  2.1. На військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського, старшинського і офіцерського складу, а також на навчання курсантів вищих військових навчальних закладів і військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів (далі - військові навчальні заклади) приймаються категорії громадян України, які визначені Положенням.

  2.2. Строк дії контракту про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України розпочинається з дня набрання ним чинності.

  Контракт про проходження служби з громадянами, прийнятими на військову службу за контрактом, набирає чинності з дня зарахування до списків особового складу військової частини для таких осіб:

  громадян, які є особами офіцерського складу запасу;

  громадян призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну освіту, повну або базову загальну середню освіту і не проходили строкову військову службу;

  {Абзац четвертий пункту 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 782 від 03.11.2014}

  військовозобов'язаних, а також осіб жіночої статі, які не мають військових звань офіцерського складу;

  військовослужбовців, які прибули для проходження військової служби до Збройних Сил України з інших військових формувань.

  Контракт про проходження служби з громадянами, прийнятими на військову службу за контрактом, набирає чинності з дня його укладення для таких осіб:

  осіб офіцерського складу, які проходять кадрову військову службу;

  військовослужбовців строкової служби;

  військовослужбовців, у яких в особливий період закінчився строк дії контракту про проходження військової служби і дія якого продовжена, у разі продовження військової служби за новим контрактом після оголошення демобілізації.

  {Пункт 2.2 розділу II доповнено новим абзацом десятим згідно з Наказом Міністерства оборони № 782 від 03.11.2014}

  З особами, які успішно склали вступні випробування та виявили бажання навчатись у військовому навчальному закладі, укладається контракт про проходження військової служби (навчання) у Збройних Силах України, що набирає чинності з дня призначення громадянина на посаду курсанта військового навчального закладу.

  {Абзац пункту 2.2 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

  Контракт про проходження служби з громадянами, прийнятими на військову службу за контрактом, набирає чинності з дня присвоєння військового звання офіцерського складу:

  із військовослужбовцями, які закінчили військові навчальні заклади;

  із військовослужбовцями, яким присвоюється первинне військове звання офіцерського складу.

  З військовослужбовцями, які закінчили військові навчальні заклади за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб сержантського та старшинського складу, контракт про проходження служби набирає чинності з дня призначення на посади осіб сержантського та старшинського складу.

  {Пункт 2.2 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

  З особами офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського складу та з військовослужбовцями, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період,, контракт про проходження служби набирає чинності з дня видання наказу про їх прийняття на військову службу за контрактом.

  {Абзац шістнадцятий пункту 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 782 від 03.11.2014}

  З військовослужбовцем, який у складі підрозділу Збройних Сил України направляється до іншої держави для участі у міжнародній операції з підтримання миру і безпеки, додаток до укладеного контракту про проходження військової служби згідно з додатком 3 до Положення набирає чинності з дня перетину державного кордону України.

  {Абзац пункту 2.2 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

  Запис про день набрання чинності контрактом здійснюється у відповідному пункті форми контракту та додатка до контракту про проходження військової служби (додатки 1-3 до Положення) і завіряється підписом командира (начальника) військової частини, де зберігається перший примірник особової справи військовослужбовця.

  {Абзац пункту 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

  2.3. Перший контракт про проходження військової служби не може бути укладено, а громадянин не може бути прийнятий на військову службу за контрактом у разі, коли:

  стосовно особи винесено обвинувальний вирок суду і призначено покарання, ведеться досудове розслідування або кримінальна справа передана до суду;

  особа має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи), або на особу протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

  особа під час проходження кадрової військової служби була звільнена з військової служби у запас через службову невідповідність, у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку;

  особа перебуває на відповідному обліку в органах внутрішніх справ за антигромадську поведінку;

  особа обіймала посади, щодо яких здійснювалось очищення влади (люстрація), до закінчення строку заборони займати посади військових посадових осіб, визначеного Законом України “Про очищення влади”;

  особа під час прийняття на військову службу не припинила членство у складі політичних партій або організацій чи рухів;

  особа під час прийняття на військову службу не дала згоду на проведення спеціальної перевірки відомостей або не надала документи, передбачені пунктом 2.16 цього розділу, або якщо за результатами спеціальної перевірки та розгляду письмових пояснень претендента на посаду встановлено факт подання ним підроблених документів, неправдивих відомостей або невідповідності встановленим законодавством вимогам для призначення на посаду військових посадових осіб, що унеможливлює призначення претендента на посади військових посадових осіб, визначених пунктом 2.16 цього розділу;

  особа перебуватиме у відносинах прямої організаційної та правової залежності від близької особи в значенні, наведеному в частині першій статті 1 Закону України “Про запобігання корупції” (Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”, до введення в дію Закону України “Про запобігання корупції”);

  час, що залишився громадянинові до досягнення граничного віку перебування на військовій службі, менший за строк дії першого контракту про проходження військової служби, крім випадку, визначеного частиною п’ятою статті 23 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.

  Новий контракт про проходження військової служби не може бути укладено, військовозобов’язаний, який проходив військову службу за контрактом, не може бути прийнятий, а військовослужбовець не може продовжити військову службу за новим контрактом або перейти на новий вид військової служби за контрактом у випадках, визначених для громадян при укладенні першого контракту, а також у разі, коли:

  особа під час проходження військової служби за контрактом була звільнена з військової служби в запас через службову невідповідність, у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку, у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем;

  за результатами службової діяльності за міжатестаційний період військовослужбовець атестований з висновком про недоцільність укладення нового контракту або з висновком про звільнення з військової служби після закінчення строку контракту;

  військовослужбовець брав участь в організації і проведенні страйку.

  При прийнятті на військову службу за контрактом повинна враховуватись можливість набуття військовослужбовцем права на пенсійне забезпечення до досягнення граничного віку перебування на військовій службі. Відсутність права на пенсійне забезпечення за вислугу років при відсутності інших вагомих причин не є підставою для обов’язкового продовження строку проходження громадянами військової служби за контрактом понад граничний вік.

  У разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану громадяни приймаються на військову службу за контрактом на строки, визначені частиною третьою статті 23 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, без врахування набуття права на пенсійне забезпечення та строку, що залишився до досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

  У разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану особи, які були звільнені з військової служби в запас через службову невідповідність, у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку, у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем, за бажанням приймаються на військову службу за контрактом до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію.

  Після закінчення особливого періоду або оголошення рішення про демобілізацію зазначені військовослужбовці за бажанням продовжують військову службу за новим контрактом з урахуванням таких особливостей:

  військовослужбовці, позбавлені військового звання в дисциплінарному порядку, поновлюються у військовому званні в порядку зняття накладеного раніше стягнення, визначеному статтею 32 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України та пунктом 3.23 розділу ІІІ цієї Інструкції, або продовжують проходити вид військової служби за контрактом, за яким вони виконували військовий обов’язок в особливий період;

  військовослужбовці, які були звільнені через службову невідповідність у зв’язку з відмовою (скасуванням) в оформленні допуску до державної таємниці, продовжують військову службу за новим контрактом на посадах, за якими не передбачено доступ до державної таємниці, або після оформлення допуску - на посадах, що передбачають доступ до державної таємниці.

  {Пункт 2.3 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 782 від 03.11.2014}

  2.4. Особи жіночої статі, які за станом здоров'я придатні до проходження військової служби, приймаються на військову службу за контрактом для заміщення військових посад. Перелік військових посад, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками, за винятком військових посад, які можуть бути заміщені особами вищого офіцерського складу, затверджується Міністерством оборони України.

  {Абзац перший пункту 2.4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

  Керівники військових навчальних закладів здійснюють прийом на військову службу (навчання) за контрактом курсантів з числа осіб жіночої статі за спеціальностями, за якими проводиться підготовка на посади, включені до вказаного Переліку.

  У зв’язку з настанням особливого періоду з військовослужбовцями-жінками, які мають дитину (дітей) віком до 18 років та які не висловили бажання продовжувати військову службу, контракт припиняється (розривається), а військовослужбовці-жінки звільняються з військової служби.

  {Пункт 2.4 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 782 від 03.11.2014}

  2.5. З військовослужбовцями, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або іншої тривалості, визначеної законодавством, за відсутності їх клопотань про звільнення з військової служби у зв’язку із закінченням строку контракту під час відпустки, строк контракту про проходження військової служби продовжується до закінчення зазначених відпусток, а також на строк, необхідний у разі прийняття рішення щодо укладення нового контракту, для визначення придатності до проходження військової служби за станом здоров’я та прийняття рішення щодо укладення нового контракту. Про продовження строку контракту видається наказ по особовому складу посадової особи, яка має право укладати контракт.

  {Абзац перший пункту 2.5 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

  На підставі виданого наказу по особовому складу проводиться доповнення до пункту 8 обох примірників діючого контракту.

  Нові контракти з такими військовослужбовцями укладаються на загальних підставах.

  2.6. Військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом та є обраними народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим або депутатами місцевих рад на виборні посади, в яких строк дії контрактів закінчується в період виконання депутатських повноважень, перед вибуттям до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідних місцевих рад строк контракту продовжується за їх рапортами на строк обрання депутатом та строк до двох місяців, необхідний для укладення нового контракту. Продовження строку дії контракту військовослужбовцям, обраним депутатами, здійснюється Міністром оборони України, про що видається відповідний наказ Міністра оборони України по особовому складу.

  Військовослужбовці, які відряджені до державних органів, установ і організацій для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки та строк дії контракту яких закінчується в період виконання ними зазначених завдань, за три місяці до закінчення строку дії контракту подають керівникам державних органів, установ і організацій за місцем виконання цих завдань заяви (рапорти) про укладення нових контрактів про проходження військової служби.

  Керівники державних органів, установ і організацій розглядають заяви (рапорти) військовослужбовців і не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку дії контракту надсилають їх разом зі своїми пропозиціями та двома примірниками контракту до Міністерства оборони України.

  Контракти про проходження військової служби укладаються відповідними посадовими особами, чиїми наказами по особовому складу оформлено відрядження цих військовослужбовців до державних органів, установ і організацій із залишенням на військовій службі.

  {Пункт 2.6 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

  2.7. У разі закінчення строку дії контракту в період навчання з військовослужбовцями, які є слухачами (ад’юнктами, докторантами) денної форми підготовки військових навчальних закладів та науково-дослідних установ, новий контракт про проходження військової служби укладається Міністром оборони України.

  {Пункт 2.7 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

  2.8. Якщо у військовослужбовців, яких планується направити за кордон для проходження військової служби чи на навчання, строк контракту закінчується у період перебування за кордоном або раніше ніж через три місяці після його повернення, то у такому разі новий контракт з військовослужбовцями укладається перед їх вибуттям в іноземні країни на строк, визначений Положенням.

  2.9. Особи офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, за результатами проведеного атестування не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку служби за призовом можуть подати рапорт про прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу. Прийняття на військову службу за контрактом офіцерів, які проходять військову службу за призовом, може здійснюватись як на посади у військовій частині, де проходила служба за призовом, так і на інші посади офіцерського складу в інших військових частинах. У такому разі рапорт військовослужбовця разом з двома примірниками контракту, поданням до призначення на іншу посаду та іншими необхідними документами надсилаються за підпорядкованістю посадовій особі, яка має право від імені Міністерства оборони України приймати осіб офіцерського складу на військову службу за контрактом. Прийняття на військову службу за контрактом таких офіцерів здійснюється після закінчення встановленого строку служби за призовом.

  2.10. При прийнятті на військову службу за контрактом військовослужбовців, які вже виконують військовий обов’язок за іншими видами військової служби, або військовослужбовців інших військових формувань укладення першого контракту про проходження військової служби в Збройних Силах України здійснюється посадовими особами, визначеними в підпунктах 1, 2 пункту 16 Положення.

  {Пункт 2.10 розділу II доповнено новим абзацом першим згідно з Наказом Міністерства оборони № 782 від 03.11.2014}

  Укладення нового контракту з військовослужбовцем здійснюється посадовою особою, якій надано право укладати контракт від імені Міністерства оборони України. Для прийняття рішення щодо укладення нового контракту до кадрового органу, підпорядкованого цій посадовій особі, подаються:

  рапорт військовослужбовця з клопотаннями прямих командирів (начальників);

  два примірники контракту, підписані військовослужбовцем;

  копія довідки військово-лікарської комісії про придатність до проходження військової служби (для військовослужбовців після 40-річного віку, які виявили бажання проходити військову службу за новим контрактом);

  копія атестації військовослужбовця.

  За потреби додатково може надаватися копія попереднього контракту військовослужбовця.

  За рішенням посадової особи, якій надано право укладати контракт від імені Міністерства оборони України, для прийняття рішення щодо укладення контракту може бути запрошеним і військовослужбовець, з яким укладається контракт.

  {Абзац восьмий пункту 2.10 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 782 від 03.11.2014}

  {Пункт 2.10 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

  2.11. У разі переміщення військовослужбовця по службі з однієї військової частини до іншої, за узгодженням сторін, окремі умови контракту, що стосуються зобов'язань громадянина і Міністерства оборони України стосовно порядку проходження служби, за новим місцем служби можуть бути переглянуті та засвідчені підписами сторін у пункті 8 контракту (додаток 1 до Положення).

  2.12. Контракт про проходження служби припиняється (розривається), а військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, звільняються з військової служби за підставами, визначеними пунктом 35 Положення.

  Командування військової частини відповідно до вимог чинного законодавства повинно попередити військовослужбовця про дострокове розірвання контракту за наявності підстав, передбачених пунктами "б", "в", "г", "и", "ї" частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", та провести бесіду з військовослужбовцем з цього приводу, про що оформлюється Аркуш бесіди (додаток 9). Про дострокове розірвання контракту за наявності підстав, передбачених пунктами "б", "в", "д", "з" частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", військовослужбовець повідомляє командування військової частини рапортом на звільнення з військової служби.

  Не пізніше як за три місяці до закінчення строку дії чинного контракту командування військової частини повинно попередити військовослужбовця про намір не укладати з ним новий контракт про проходження військової служби. У разі невиконання цієї вимоги командування військової частини не може відмовити військовослужбовцю в укладенні нового контракту про проходження військової служби. Військовослужбовець не пізніше як за три місяці до закінчення строку дії чинного контракту повинен повідомити командування військової частини про свій намір укласти новий контракт. Якщо у цей строк військовослужбовець без поважних причин не повідомив командування військової частини про намір укладати новий контракт про проходження військової служби, то він підлягає звільненню з військової служби у зв’язку із закінченням строку контракту без подання рапорту. У цьому разі посадовою особою, визначеною в пункті 12.7 розділу ХІІ цієї Інструкції, з військовослужбовцем проводиться бесіда, про що оформлюється Аркуш бесіди (додаток 9).

  У разі відсутності рішення командування військової частини щодо укладення нового контракту з військовослужбовцем, а також відсутності згоди сторін щодо фактів систематичного невиконання умов контракту питання про неукладення нового контракту або розірвання чинного контракту може бути вирішено спеціальною комісією, яка за доповіддю командира військової частини чи за зверненням військовослужбовця утворюється рішенням посадової особи, яка має право приймати рішення щодо звільнення військовослужбовця з військової служби із зазначених підстав.

  Систематичне невиконання умов контракту військовослужбовцем може бути встановлено за результатами атестування. Систематичним невиконанням умов контракту є невиконання однією зі сторін одного із зобов’язань та інших умов, визначених контрактом, які допускались два чи більше разів протягом останнього року служби.

  {Пункт 2.12 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

  2.13. Рішення посадової особи про відмову військовослужбовцю в укладенні нового контракту, розірвання контракту через систематичне невиконання його умов приймається на підставі результатів щорічного оцінювання, з урахуванням рекомендацій атестаційної комісії і клопотання безпосереднього командира (начальника), а також висновків спеціальної комісії, якщо вона утворювалась.

  Забороняється відмовляти в укладенні нового контракту або припиняти дію контракту у зв'язку із систематичним невиконанням його умов через інші причини або у порядку, не передбаченому законодавством.

  2.14. Контракт про проходження служби (навчання) припиняється (розривається), а курсанти, які навчаються, відраховуються наказами по особовому складу зі списків змінного складу військових навчальних закладів за підставами та у порядку, визначеними пунктом 35 Положення.

  За скоєні протягом одного навчального року окремі порушення військової дисципліни, які враховуються для оцінки стану дисципліни згідно з Інструкцією про порядок надання доповідей і донесень про злочини, порушені кримінальні справи, події, адміністративні корупційні правопорушення, грубі порушення військової дисципліни та їх облік у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, затвердженою наказом Міністерства оборони України від 22 березня 2012 року № 160, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2012 року за № 559/20872, вчинення інших правопорушень курсант відраховується з військового навчального закладу через недисциплінованість, а контракт про проходження військової служби (навчання) припиняється (розривається) через службову невідповідність.

  У разі невиконання навчального плану, небажання продовжувати навчання чи відмови від подальшого проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського або офіцерського складу після закінчення військового навчального закладу (для курсантів випускних курсів) контракт про проходження військової служби (навчання) припиняється (розривається) у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем.

  У такому разі курсанти з числа осіб чоловічої статті, які відраховані за:

  всіма підставами (за винятком випадків, передбачених пунктами "б", "г", "д" чи "з " частини шостої статті 26  Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу") направляються у військові частини забезпечення навчального процесу військового навчального закладу або іншої військової частини для подальшого проходження військової служби, якщо вони не вислужили встановленого строку строкової військової служби;

  підставами, передбаченими пунктами "б", "г", "д" чи "з" частини шостої статті 26  Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", а також за іншими підставами, якщо вони вислужили строк строкової військової служби, направляються у районні (міські) військові комісаріати за місцем проживання для взяття на військовий облік.

  Курсанти жіночої статі, відраховані з військових навчальних закладів, звільняються з військової служби, якщо вони:

  не мають військово-облікової спеціальності (далі - ВОС), - без взяття на військовий облік;

  мають ВОС, - з направленням у районні (міські) військові комісаріати за місцем проживання для взяття на військовий облік.

  Курсанти в разі дострокового розірвання контракту через небажання продовжувати навчання або через недисциплінованість та в разі відмови від подальшого проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу відшкодовують Міністерству оборони України витрати, пов’язані з їх утриманням у військовому навчальному закладі, відповідно до Порядку відшкодування курсантами та особами офіцерського складу витрат, пов’язаних з їх утриманням у вищих навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2006 року № 964, і Порядку розрахунку витрат, пов’язаних з утриманням курсантів у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства оборони України, Міністерства фінансів України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства транспорту та зв’язку України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Управління державної охорони України, Служби безпеки України від 16 липня 2007 року № 419/831/240/605/537/219/534, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 липня 2007 року за № 863/14130.

  Витяги з наказів про припинення (розірвання) контракту про проходження військової служби (навчання), відрахування з навчання та направлення громадян для проходження військової служби чи постановки на військовий облік надсилаються до військових комісаріатів за реєстрацією місця проживання чи перебування до прийняття на військову службу (навчання) чи призову на строкову військову службу.

  Питання припинення контракту про проходження курсантами служби (навчання) у військових навчальних закладах та відрахування з навчання за іншими підставами визначаються Інструкцією про порядок переведення, відрахування та поновлення курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони України, затвердженою наказом Міністра оборони України від 24 грудня 1997 року № 490, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 року за № 89/2529 (далі - Інструкція про порядок переведення, відрахування та поновлення курсантів (слухачів)).

  {Пункт 2.14 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

  2.15. Після переведення студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах за схемою підготовки "студент - курсант", і курсантів, які проходять підготовку для потреб Збройних Сил України, на останній курс навчання у військовому навчальному закладі з ними укладається контракт про проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського або офіцерського складу, який набуде чинності:

  для студентів і курсантів, які проходили підготовку для проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу, з дати присвоєння первинного офіцерського звання;

  для курсантів, які проходили підготовку для проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського складу і не мають відповідних військових звань, з дати видання наказу по особовому складу про призначення на посади осіб сержантського та старшинського складу.

  З цієї ж дати закінчується дія контракту про проходження військової служби (навчання) курсантами військових навчальних закладів.

  З курсантами останнього курсу навчання, які готуються для потреб інших військових формувань, контракт про проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського або офіцерського складу після закінчення навчання укладається між ними і державою, від імені якої виступає керівник утвореного відповідно до законодавства військового формування України.

  У разі відмови керівника іншого військового формування України від укладення контракту з курсантами, які готувались до проходження військової служби за контрактом, ці випускники військових навчальних закладів:

  призначаються в Збройні Сили України на посади офіцерського складу за отриманими спеціальностями, а у разі неможливості - за спеціальностями, спорідненими з ними у межах одного напряму підготовки;

  звільняються з військової служби у зв’язку із закінченням строку контракту з присвоєнням військового звання лейтенанта запасу в порядку, визначеному пунктом 53 Положення.

  {Пункт 2.15 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013}

  2.16. На військову службу за контрактом на посади рядового, сержантського, старшинського і офіцерського складу відбираються придатні до військової служби за станом здоров’я громадяни України, які виявили бажання проходити військову службу у Збройних Силах України, мають відповідний рівень освіти, набутий досвід служби або професію, споріднену з військово-обліковою спеціальністю (далі - ВОС). Спорідненою ВОС вважається в межах одного напряму підготовки інша ВОС, під час комплектування посад за якою допускається призначення військовослужбовців без додаткової підготовки.

  Метою проведення заходів з відбору осіб, які можуть розглядатись кандидатами для прийняття на військову службу за контрактом (далі - кандидати), є всебічне вивчення моральних, ділових, фізичних, інтелектуальних, професійних та інших особистих якостей, ставлення до служби у Збройних Силах України та готовність до виконання військового обов’язку.

  Щодо громадян України, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом та претендують на зайняття посад військових посадових осіб у Збройних Силах України, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка відомостей. До військових посадових осіб відносяться всі особи офіцерського, сержантського і старшинського складу, курсанти військових навчальних закладів, а також військовослужбовці рядового складу, які обіймають штатні посади, пов’язані з виконанням адміністративно-господарських обов’язків з управління або розпорядження державним, колективним чи приватним майном (установлення порядку його зберігання, переробки, реалізації, забезпечення контролю за цими операціями тощо).

  Організація проведення спеціальної перевірки відомостей покладається на:

  керівників військових комісаріатів - щодо громадян, які мають право бути прийнятими на військову службу (навчання) курсантів військових навчальних закладів, а також громадян та військовозобов’язаних, які за віком та освітою мають право бути прийняті на військову службу за контрактом на посади військових посадових осіб;

  командирів полків (кораблів 1 рангу), бригад і посадових осіб, які мають рівні з ними та вищі права прийняття на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу та призначення на посади, - щодо підлеглих військовослужбовців та резервістів, які і за віком та освітою мають право бути прийняті на військову службу за контрактом на посади військових посадових осіб.

  {Абзац шостий пункту 2.16 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 782 від 03.11.2014}

  Спеціальній перевірці підлягають відомості щодо:

  притягнення особи до кримінальної відповідальності, у тому числі за адміністративні корупційні правопорушення;

  наявності судимості, її зняття та погашення в установленому порядку;

  факту, що особа піддана або піддавалася раніше адміністративним стягненням за корупційні правопорушення;

  достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік;

  наявності в особи корпоративних прав;

  стану здоров’я, освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання, підвищення кваліфікації.

  Перед прийняттям на військову службу за контрактом особа подає до військового комісаріату, де перебуває на військовому обліку, або військової частини за місцем проходження військової служби такі документи:

  {Абзац чотирнадцятий пункту 2.16 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 782 від 03.11.2014}

  письмову згоду на проведення спеціальної перевірки;

  автобіографію в рукописному і надрукованому примірниках;

  копію паспорта громадянина України;

  копії документів про освіту, вчені звання, наукові ступені;

  декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік;

  медичну довідку про стан здоров’я;

  військовий квиток (для військовослужбовців строкової військової служби або військовозобов’язаних);

  довідку про допуск до державної таємниці (у разі наявності).

  Співробітники військового комісаріату або військової частини, що здійснюватимуть прийом на військову службу за контрактом, письмово попереджають громадян про визначені законодавством обмеження військовослужбовців, що не повинні перешкоджати виконанню службових обов’язків за майбутньою посадою, і не пізніше наступного робочого дня після одержання від громадян усіх необхідних документів надсилають запити на проведення спеціальної перевірки. Запити складаються за встановленою формою та надсилаються до органів (підрозділів), визначених Порядком організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженим Указом Президента України від 25 січня 2012 року № 33.

  До запитів додаються копії письмової згоди громадянина на проведення спеціальної перевірки, його автобіографії та заповнених сторінок паспорта. Крім того, додаються до запитів, надісланих до:

  територіальних органів (підрозділів) Міністерства юстиції України, - запит про видачу витягу з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

  територіальних органів (підрозділів) Державної фіскальної служби України, - копії декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік;

  {Абзац двадцять шостий пункту 2.16 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 782 від 03.11.2014}

  органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій у галузі освіти і науки, - копії документів про освіту, наукові ступені і вчені звання;

  органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій у галузі охорони здоров’я, - копія медичної довідки.

  Усі копії доданих документів завіряються керівником військового комісаріату або військової частини, що здійснює прийом громадян на військову службу за контрактом.

  До проведення спеціальної перевірки інших відомостей, вимога щодо подання яких установлена законом, залучаються спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції та органи військового управління, в яких обліковуються інші відомості. Спеціальна перевірка достовірності військового квитка кандидата, який претендує на зайняття посади, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, проводиться у військовому комісаріаті за реєстрацією місця проживання чи перебування кандидата. Військовими комісарами військових комісаріатів Автономної Республіки Крим, областей і міста Київ (далі - обласні військові комісари) інформація про результати перевірки достовірності військового квитка кандидата надається не пізніше семи днів із дати надходження запиту.

  Спеціальна перевірка проводиться у строки, визначені законодавством.

  За підсумками перевірки у військовому комісаріаті або військовій частині, що здійснює прийом громадян на військову службу за контрактом, оформлюється довідка про результати спеціальної перевірки, що долучається до документів особової справи військовослужбовця.

  Не приймаються на військову службу за контрактом особи, стосовно яких з’ясовано про:

  винесення обвинувального вироку суду за кримінальним провадженням;

  ведення досудового слідства або передачу кримінального провадження до суду;

  незняту або непогашену в установленому законодавством порядку судимість;

  вирок суду про заборону чи незакінчений строк обмеження права займати посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

  притягнення до кримінальної або адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення;

  перебування на обліку в органах внутрішніх справ за антигромадську поведінку або за вживання чи розповсюдження наркотичних і психотропних засобів;

  членство в політичних партіях, організаціях чи рухах;

  недостовірність документів, поданих для проведення спеціальної перевірки;

  встановлення факту подання неправдивих відомостей;

  невідповідність за станом здоров’я або перебування на обліку у спеціалізованих диспансерних закладах;

  невиконання умов обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, визначених статтею 7 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції";

  те, що в разі прийняття на військову службу громадянин буде перебувати з близькими особами у відносинах прямої організаційної та правової залежності (за винятком осіб, визначених у частині першій статті 9 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції").

  Під час переміщення військовослужбовця в межах Збройних Сил України, відрядження до державних органів, установ, організацій, прикомандирування до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи місцевих рад при обранні на виборні посади або повернення після закінчення відрядження чи прикомандирування спеціальна перевірка відомостей щодо особи не проводиться. Військовослужбовець іншого військового формування, стосовно якого спеціальна перевірка вже проводилась, перед направленням для проходження військової служби до Збройних Сил України письмово повідомляє про це кадровий орган Міністерства оборони України. Зазначений орган не пізніше наступного робочого дня після одержання зазначеного повідомлення від військовослужбовця надсилає за останнім місцем його служби, де проводилась спеціальна перевірка, запит про надання копії довідки про результати перевірки, після отримання якої розглядається питання про зарахування у розпорядження Міністерства оборони України.

  Источник: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0438-09

   
       

   
   
   
   
       
    © 2014 dikiy-donald.ru - Настой полыни горькой на водке против рака поджелудочной железы